Over ons

Wij werken graag samen. Met opdrachtgevers, collega’s in interieur en architectuur, met experts uit andere vakgebieden, art directors en tender strategen.

In de architectuur proberen we innovatief te zijn. We maken gebouwen voor de toekomst, gestoeld op concepten met vaak onverwachte en vooruitstrevende oplossingen. Gestelde randvoorwaarden en gewenste eisen zijn voor ons van groot belang, maar beletten ons niet om buiten de gebaande paden te gaan. Dat doen we echter nooit alleen. Alle partners worden vanaf het begin van het proces intensief in de opgave betrokken, met als ultieme doel de gedroomde wens van de opdrachtgever waar te maken.

Waarom? Allereerst omdat architectuur moet voorzien in de ware behoefte van de eindgebruiker, opdrachtgever en de omgeving. Door goed te luisteren naar de wensen en eisen van alle belanghebbenden in de opgave en door een intensieve samenwerking met de eindgebruiker en opdrachtgever kan architectuur een bijzondere betekenis krijgen. Door je als architect sterk te maken voor interactie, kennis uitwisseling en wederzijdse inspiratie wordt de architectuur verrijkt en leidt dit tot de creatie van gebouwen waar mensen zich helemaal op hun plek voelen. Zulke gebouwen zijn voor mensen als een bron van vitaliteit en vreugde. Ingenieuze gebouwen met een impact op de samenleving stimuleren, inspireren, maken mensen productiever en creëren een sfeer waar mensen zich prettig in voelen. Vernuftige gebouwen zijn in een directe dialoog met de omgeving en maken slim gebruik van de aanwezige eigenschappen van de omgeving. Echter, deze slimme gebouwen worden niet onderdeel van onze realiteit zonder duidelijke budget bewaking en heldere afspraken over het gewenste resultaat. Het is de taak van de architect om effectief te sturen op dit resultaat.

Gebaseerd op het gegeven dat architectuur de mens dient, beoefenen we ons vak met een grote sociale verantwoordelijkheid. De mens heeft de capaciteit en de verantwoordelijkheid om van de wereld een steeds betere plek te maken. Onze architectuur dient hierin een bijdrage te zijn.