ENSEMBLE

Welkom in het wooncluster waar groen een cruciaal onderdeel is van het architectonische ontwerp. Groen van buiten én van binnen. Vanuit de kern van het woonensemble wordt de bosrijke omgeving het bouwwerk binnen gebracht en andersom. Het begrip ‘groen tot aan de gevel’ wordt omgekeerd en opgerekt tot ‘groen vanuit de kern en voorbij de gevel’. Een volledige integratie in het ontwerp van landschap, architectuur en interieur. De ingrediënten voor een bijzonder gezonde en klimaatadaptieve woonomgeving die tot de verbeelding spreekt.
Het ensemble dat is gelegen op een hoek lokatie ten opzichte van de aangrenzende bebouwing, zal door de beperkte footprint en sculpturale opzet zowel in esthetisch als in pragmatisch opzicht een hele mooie aanvulling zijn op de omgeving.
Door de symbiotische verhouding tussen landschapsontwerp en architectuur zijn we in staat om het maximale bouwvlak in te zetten voor bijzondere woningen met maximale omvang en comfort zonder dat de bouwmassa nadelige invloed heeft op de gewenste ‘groene footprint’. Door de sterke verweving van het landschapsontwerp tot in de kern van de wooncluster heeft het fysieke gebouw een ‘zachte footprint’ op zijn plek in de omgeving. Buiten is naadloos verbonden met binnen waardoor het groen een directe bijdrage levert aan het menselijk wooncomfort. De natuur staat in dialoog met de architectonische gebouwde structuur en wordt op deze manier zelfs onderdeel van het interieur van de woning. Zelden zijn architectuur en natuur zo sterk met elkaar verweven.
Het cluster wordt gevormd door vijf ruime en specifiek ontworpen woningen met eigen karakteristieken. Er is verschil in oriëntatie, positionering, grootte, woon programma en organisatie. De verschillende groene woningen vormen samen een geheel maar zijn tegelijk uniek ten opzichte van elkaar. Samen vormen ze de basis voor een uitgesproken architectuur met een duidelijke vormentaal.
Het ensemble gaat op verschillende manieren in dialoog met het omliggende landschap. Aan de kaderrand van het cluster kent elke individuele woning zijn eigen oriëntatie op de omgeving en ontstaan specifiek eigen zichtlijnen op het landschap. In de kern van
het ensemble wordt de relatie met de omliggende omgeving gelegd door de open ruimten tussen de vrijstaande hoofdvolumes in vier verschillende richtingen. Deze relatie wordt verder verstrekt door het dynamische karakter van de individuele buitenruimte van elke woning. Deze individuele buitenruimten kunnen eenvoudig worden verbonden met de gezamenlijke buitenruimte van het complete ensemble.
Hierdoor ontstaat nog meer lucht, ruimte en groen in het woonensemble.
De kap is de grote verbinder in het ensemble, maar is ook op specifieke plekken geopend om daglicht en regen juist tot diep in het
cluster te laten komen. Het landschapsontwerp ontwikkelen we aan de hand van het dynamische proces in groei en verval van het groen tijdens de jaarlijkse seizoenscyclus.
Exclusieve inclusiviteit is een wederkerig begrip, zeker wanneer het gaat om de duurzaamheid van het plan. De kwaliteit en extra mogelijkheden als gevolg van de cluster benadering zorgen voor hogere prestaties van de individuele woningen. De bewoners in het ‘ensemble’ gaan water en energie opvangen en opslaan voor eigen gebruik, organisch afval lokaal verwerken en leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan de lokale biodiversiteit en de gezondheid en het welzijn van de bewoners.
Project info:
Subject: Tender proposal
Architecture design & interior design: i29 Architects (Jeroen Dellensen, Jaspar Jansen en Chris Collaris)
Landscape Design: Frank Heijligers
Contractor: Hagoort Bouw B.V.
Tender management: Buildung.
Copyright images: i29 Architects

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *